L

Bernhardsen Entreprenør

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 75 56 58 80

Fax
75 56 58 89

Epost
post@b-ent.no

w

Referanser 2

28.11.201810:25 Daan Hollander

Oppdragsgiver

Bodø Kommune

Oppdragsnavn

Gamle riksvei - rehabilitering av vei med fortau, utskifting VA- anlegg og etablering av fjernvarmeanlegg

Kontraktsverdi

20.725.139 eks. mva

Kontaktperson hos oppdragsgiver

Jan Erik Thorbergsen - jan.erik.thorbergsen@bodokommune.no - 976 62 559

Tidspunkt for gjennomføring

September 2012 - November 2013