L

Bernhardsen Entreprenør

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 75 56 58 80

Fax
75 56 58 89

Epost
post@b-ent.no

w

Referanser 1

28.11.201810:25 Daan Hollander

Oppdragsgiver

Jernbaneverket

Oppdragsnavn

Bodø Godsterminal underbygningsarbeider - rehabilitering og utvidelse av godsterminal Bodø.

Kontraktsverdi

27.279.375 eks. mva

Kontaktperson hos oppdragsgiver

Bente Roheim - bl@jbv.no - 916 72 633

Tidspunkt for gjennomføring

Juni 2011 - Juni 2013