L

Bernhardsen Entreprenør

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 75 56 58 80

Fax
75 56 58 89

Epost
post@b-ent.no

w

Grunnarbeid

Vi mener Bernhardsen Entreprenør er det sikreste valget om du skal få utført grunnarbeider.

28.11.201810:08 Daan Hollander

Vi mener Bernhardsen Entreprenør er det sikreste valget om du skal få utført grunnarbeider. 

Gleden alle hos oss har over å utføre spennende oppdrag motiverer oss til å få prosjektene så godt gjennomført som mulig. Det verste vi vet er "oppatarbeid" og garantiskader, men oppdages det feil er vi raske med å utbedre.

Typiske jobber for oss er nærings- og industritomter, VA- anlegg, veibygging, havneutbygging, opparbeidelse av infrastruktur for nye boligområder og opparbeidelse av forskjellige idrettsanlegg.