L

Bernhardsen Entreprenør

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 75 56 58 80

Fax
75 56 58 89

Epost
post@b-ent.no

w

Sprengning

Bernhardsen Entreprenør har to ingeniørgeologer, to bergsprengningsledere og flere bergsprengere. Tilsammen har vi bred kompetanse og erfaring til å lede og utføre alle former for bergsprengning, samt demolering av konstruksjoner.  

28.11.201810:11 Daan Hollander

Grunnen til at vi lykkes med våre sprengningsoppdrag mener vi ikke bare skyldes vår gode kompetanse, men også evnen til å planlegge og tilrettelegge arbeidet på en slik måte at vi oppnår det våre kunder ønsker.  

Vi har personell som er glade i å reise kan derfor lede- og eller utføre sprengningsoppdrag over hele landet.