L

Bernhardsen Entreprenør

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 75 56 58 80

Fax
75 56 58 89

Epost
post@b-ent.no

w

Knusing og sikting

Knusing

Vi har en mobil knuser med knuseråpning på 65 x 105 cm. På grunn av størelsen er denne knuseren meget godt egnet for oppdrag fra 1 000 - 800 000 tonn. Den har et matebord med tenner som kan ta ut finmassen på en sidetransportør før den havner i knuseren. Kjeftåpningen kan justeres i fra 60 - 180 mm.

28.11.201810:11 Daan Hollander

Sikting

Vår sikt kan dele masse opp i tre fraksjoner. Den har stor kapasitet og er godt egnet for å sortere steinen som kommer rett ut av knuseren. På grunn av at dette er "heavy duty" sikt er den også velegnet til å sortere masser med større stein i.   

Deponering

Vi disponerer noen godkjente deponier for rene fyllmasser i Bodøområdet. På grunn av at vi må ha absolutt kontroll over hvilke masser som blir deponert ønsker vi ikke å ta i mot masse uten at vi selv har gravd de opp.   

Massetransport

Våre tippbiler er for det meste opptatt på egne prosjekter og er i utgangspunktet ikke ledige for enkeltoppdrag.

Vår Volvo A20C dumper kan lovlig kjøre på 10 tonns vei og er derfor meget anvendelig der det er behov for både å kjøre i terreng og på vei. Den kan leies for større og mindre oppdrag.

Vi har også en toakslet "tippkjerre" som er mulig å leie.