L

Bernhardsen Entreprenør

Kontaktinfo

.......

Telefon
+47 75 56 58 80

Fax
75 56 58 89

Epost
post@b-ent.no

w

Vintervedlikehold

Brøyting

Brøyteutstyret vårt består av tre hjullastere med brøyteskjær eller snøskuffe, samt en veghøvel som er utstyrt med is-skjær. I tillegg har vi utstyr for sand- og saltstrøing. Det gjør oss i stand til å utføre både større og mindre brøyteoppdrag.

28.11.201810:13 Daan Hollander

Vår styrke innenfor vintervedlikehold er at vi bruker mannskap som til daglig kjører anleggsmaskiner. Det mener vi fører til at kvaliteten og sikkerheten med oppdragene blir meget god.

Vi har også muligheten for å laste opp snøen og transportere den bort på ett av våre snødeponi i Bodøområdet. 

Brøyteutstyret er ikke låst til "faste avtaler" og vi har derfor ofte muligheten til å ta brøyteoppdrag som en enkelthendelse.

Teletining

Våre to teletinere leier vi også ut om vi ikke har bruk for dem selv. På grunn av at dette er kostbart materiell og at det er noen teknikker for å få god effekt av tiningen ønsker vi å montere og drifte dem selv.